Áj Sawán MarÌ AnkhØn Mâi Utàr Ayà HaÌ -Faraz

barish poetry for husband

barish poetry for husband

barish poetry for husband

آج 🌧ساون میری 👀آنکھوں‌میں اتر آیا ہے .فراز
آج😯 لگتا ہے بٹرے زور کی 🌧بارش ہو گی

Áj 🌧Sawán MarÌ 👀AnkhØn Mâi Utàr Ayà HaÌ -Faraz

Àj 😯Lagtà HaÌ BarÝ ZØr KÌ 🌧Barish HØ GÌ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*