Barish Kì TArâh Tug PÝ Barasti Ràhy KhushÌa 

Barish Kì TArâh Tug PÝ Barasti Ràhy KhushÌa 

barish poetry

barish poetry

بارش 🌧کی طرح تجھ پے برستی رہے😍 خوشیاں
ہر💦 بوند تیرے ❤دل سے ہر گم کو مٹا دے

Barish🌧 Kì TArâh Tug PÝ Barasti Ràhy 😍KhushÌa 

HÁr💦 BØnd Tàry❤ DÍl Sy Hàr Ghàm Kø Mìta DÝ