MØsam 🌧Thà By Qarar Tumhý Sochty Ráhy -barish poetry in hindi

barish poetry in hindi

barish poetry in hindi

[su_divider]

موسم 🌦تھا بے قرار تمہیں سوچتے رہے
کل رات بار بار تمہیں 🤦‍♂️سوچتے رہے
بارش 🌧ہوئی تو گھر 🏠کے دریچے سے لگ کہ ہم
چپ چاپ سوگوار تمہیں🙇‍♂️ سوچتے رہے

MØsam 🌧Thà By Qarar Tumhý Sochty Ráhy 

Kãl Rat Bàr Bar 🤦‍♂️Tumhý SØchty Ràhy 

Barish HØi To 🏠Ghár Ky Darechý Sy Lág Ky Hàm 

Chup Chàp Sogwàr🤦‍♀️ Tumhý SØchty Ràhy 

Leave a Comment