Barish KÌ Barasti BondØn NÝ Jab Dastàk Di Darwàzy Pàr 

Barish KÌ Barasti BondØn NÝ Jab Dastàk Di Darwàzy Pàr 

barish romantic poetry images

barish romantic poetry images

بارش کی برستی 💦بوندوں نے جب دستک دی 🏠دروازے پر
محسوس 😣ہوا تم آئے ہو،انداز تمہارے😎 جیسا تھا

Barish KÌ Barasti💦 BondØn NÝ Jab Dastàk Di 🏠Darwàzy Pàr 

Mahsθs😣 Hoà Tum AÝ Ho, Andàz Tumhàry😎 Jasà Thá