Yàd Ai WØ Pàhli Barish 

barish shayari sms

barish shayari sms

barish shayari sms

[su_divider]

یاد آئی وہ پہلی بارش
جب تجھے ایک نظر دیکھا تھا

Yàd😥 Ai WØ Pàhli 🌧Barish 

JAb TugÝ Ak 👀Nazár Dakhà Tha 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*