Dil TØ Marâ Udàs Hai Nàsir 

Dil TØ Marâ Udàs Hai Nàsir 

barish quotes in urdu

barish quotes in urdu

دل❤ تو میرا اداس 😒ہے ناصر
شہر🏠کیوں کیوں‌سائیں سائیں کرتا ہے

Dil ❤TØ Marâ Udàs 😒Hai Nàsir 

Shashàr🏠 Ku  Sayì Sayì Kartà Hâi