Phér SÝ Tàri YadaÌn Màri Chokhát Py Khàdi Haí 

Phér SÝ Tàri YadaÌn Màri Chokhát Py Khàdi Haí 

barish quotes in english

barish quotes in english

پھر سے تیری یادیں 😒میری چوکھٹ پہ کھٹری ہیں
وہی سردی وہی بارش🌧 وہی دلکش جنوری ❤ہے

Phér SÝ Tàri 😒YadaÌn Màri Chokhát Py Khàdi Haí 

Wáhi Sárdi Wahì 🌧Barish Wâhi Dilkásh❤ January Hài