Sahi Hoi Hai Jonpri Barish Ky Khof Sy 

Sahi Hoi Hai Jonpri Barish Ky Khof Sy 

barish quotes in urdu text

barish quotes in urdu text

سہی ہوئی ہے 🏠جھوپنری بارش کے خوف سے
محلوں‌🏫کی آرزو ہے کہ —🌧بارش تیز ہوں‌!!!

Såhi HØi Hai🏠 Jonprí Barish Ky KhÕf Sy 

MahlØn🏫 Ki ArzŌo Hai —🌧 Barish Taíz HØ