ToØT Padí Thi Gtáy Jin KÌ Añkhy Daíkh KAr-barish poetry in englis

ToØT Padí Thi Gtáy Jin KÌ Añkhy Daíkh KAr-barish poetry in englis

barish poetry in englis

barish poetry in englis

ٹوٹ پٹری تھیں 😫گٹھائیں جن کی آنکھیں👀 دیکھ کر
وہ بھری🌧 برسات میں ترسے ہیں 💦پانی کئلئے

ToØT Padí Thi😒 Gtáy Jin KÌ Añkhy👀 Daíkh KAr 

WÓ Bahrì 🌧Barsat Mài Tàrsy Hài 💦Pàni Kaylìa